(Ca) Els meus inicis en la pintura foren en el taller del professor Suguita a Tòquio cap a l’any 1998, a cavall entre la figuració i l’abstracció. Vaig traslladar-me a Barcelona l’any 2005, on, amb la influència d’alguns pintors d’aquesta ciutat, la meva pintura ha anat evolucionant cap a un realisme intimista. He exposat les meves obres, entre d’altres, a Catalunya, Espanya, França, Alemanya i els Estats Units.  Actualment visc i treballo al barri de la Sagrada Família de Barcelona.

CV – ca

(Fr) J’ai commencé à étudier la peinture à l’huile dans l’atelier du professeur Suguita à Tokyo en 1998, avec un style à mi-chemin entre la figuration et l’abstraction. En 2005, j’ai déménagé à Barcelone. Sous l’influence de certains peintres de cette ville, mes toiles ont évolué vers un réalisme intimiste. J’ai exposé mes œuvres en Catalogne, en Espagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis, entre autres. Actuellement je vis et travaille au quartier de la Sagrada Familia à Barcelone.

CV – fr

(Es) Mis inicios en la pintura fueron en el taller del profesor Suguita en Tokio en el año 1998, a caballo entre la figuración y la abstracción. Me trasladé a Barcelona en 2005, donde, con la influencia de algunos pintores de esta ciudad, mi pintura ha ido evolucionando hacia un realismo intimista. He expuesto mis obras, entre otras, en España, Francia, Alemania y Estados Unidos.  Actualmente vivo y trabajo en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. 

CV – es

(En) I started to study oil painting in the studio of Professor Suguita in Tokyo by the year 1998, with the style standing halfway between figuration and abstraction. In 2005, I moved to Barcelona. With the influence of some painters from this city, my paintings have evolved into intimate realism. I have exhibited my works in Catalonia, Spain, France, Germany and the United States, among other places. Currently I live and work in the Sagrada Familia district of Barcelona.

CV – en

(Jp) 私が油絵を描き始めたのは1998年東京、千歳烏山の杉田五郎先生の教室でした。その頃の私は、どちらかというと抽象的な作品を描いていました。2005年にバルセロナに移住して、そこで多くのアーチストと出会い、とりわけ現代リアリズムに共感を抱いて、私の画風も今のように変化していきました。現在はバルセロナ、サグラダファミリアに程近いアトリエで制作活動をしています。これまでカタルーニャを中心にスペイン、フランス、ドイツ、アメリカ合衆国 などで作品を発表してきました。近年は主にGallery Jordi Barnadas (バルセロナ), Gallery L’Ancien Courrier (フランス,モンペリエ), Gallery Victor (USA,シカゴ)で作品を発表しています。